IP: הגנה חשובה לציוד חשמלי

ציוד חשמלי המותקן בתנאי סביבה שונים מצריך הגנה מפני פגעי מזג האוויר, מחדירת מים, לחות, אבק או חומרים זרים אחרים, וכן הגנה למשתמש מסכנת נגיעה מקרית במגעים של הציוד, הנמצאים תחת מתח חשמלי. לאור זאת, יש חשיבות רבה להגדרת רמת האטימות של מעטפת הציוד החשמלי.

ציוד חשמלי המותקן בתנאי סביבה שונים מצריך הגנה מפני פגעי מזג האוויר, מחדירת מים, לחות, אבק או חומרים זרים אחרים, וכן הגנה למשתמש מסכנת נגיעה מקרית במגעים של הציוד, הנמצאים תחת מתח חשמלי. לאור זאת, יש חשיבות רבה להגדרת רמת האטימות של מעטפת הציוד החשמלי.

הגדרות רמות ההגנה, על פי התקן הישראלי ת"י 981 ("מיון דרגות הגנה של מעטפות לציוד חשמלי"), ו / או התקנים הבינלאומיים 40050 DIN, IEC-70-1 ו- IEC-529, ומסומנות באותיות IP (Ingress Protection). רמות האטימות שבתקן חלות על מעטפות שנועדו להגן על ציוד חשמלי, במתח נומינאלי של עד 1000 וולט (בזרם חילופין), ושל עד 1200 וולט בין הקטבים (בזרם ישר). רמות האטימות מורכבות לרוב משתי ספרות, כאשר הספרה האופיינית הראשונה מסמנת אטימות לחדירת מוצקים, והגנה מפני מגע מקרי או רשלני, ואילו הספרה השנייה מסמנת אטימות מחדירת מים. הספרה האופיינית הראשונה מסומנת בספרות 1-6, ואילו הספרה האופיינית השנייה מסומנת בספרות 1-8. ככל שהספרות יהיו גבוהות יותר, כך רמת האטימות תהיה גבוהה יותר. כאשר אין צורך להגדיר ספרה, נהוג להשתמש באות X.


תקן ת"י 981 עבר שינוי בשנת 2007, כשהוא מאמץ את התקן של הנציבות הבינלאומית לאלקטרו טכניקה. בתקן הישן, היתה קיימת ספרה אופיינית שלישית, לציון הגנה מפני פגיעות מכאניות (אנרגיית הולם, על פי יחידות ג'ול). הספרה השלישית הוסרה מהתקן, לאחר השינוי שחל בו בשנת 2007.

 

פירוט רמת האטימות למעטפת בדרגת הספרה הראשונה:

 

דרגת הגנה IP

ספרה ראשונה

הגנה מפני חדירת אבק

וגופים מוצקים זרים

הגנה לגוף האדם מפני גישה

לחלקים מסוכנים במעטפת

 

 0 היעדר הגנה (היעדר מעטפת) היעדר הגנה  
 1

הגנה מפני חדירת מוצקים,

שקוטרם 50 מ"מ ומעלה

הגנה מפני חדירת יד אדם  
 2

הגנה מפני חדירת מוצקים,

שקוטרם 12 מ"מ ומעלה

הגנה מפני חלקים קטנים דוגמת אצבע  2
 3

הגנה מפני חדירת מוצקים,

שקוטרם 2.5 מ"מ ומעלה

הגנה מפני חדירת כלי עבודה כגון תיל  3
 4

הגנה מפני חדירת מוצקים,

שקוטרם 1 מ"מ ומעלה

הגנה מפני חדירת כלי עבודה

בעובי של 1 מ"מ ומעלה

 4

 5 מוגן מאבק מוגן מפני אבק והצטברותו  5
 6 אטום לאבק הגנה מוחלטת מפני חדירת אבק  6

 

 

פירוט רמת האטימות למעטפת בדרגת הספרה השנייה:

 

דרגת הגנה IP- ספרה שנייההגנה מפני חדירת מים 
 0  היעדר הגנה (היעדר מעטפת)  
 1 הגנה מפני טפטוף אנכי 10
 2 הגנה מפני טפטוף מוטה (15 מעלות) 11
 3 הגנה מפני ריסוס 12
 4 הגנה מפני התזה 14
 5 הגנה מפני סילון מים 15
 6 הגנה מפני סילון מים חזק 16
7 הגנה מפני טבילה זמנית במים 17
8 הגנה מפני טבילה ממושכת במים  

 

לעיתים מצוינות אותיות נוספות פרט ל-IP, המגיעות בתחילת הסימון (W) או בסופו (S או M), והן מעלות את דרגת ההגנה, ומסמנות אטימות מפני תנאים מיוחדים: האות W מסמנת דרישות הגנת מעטפת מפני תנאי מזג אוויר מיוחדים, ודרגות הגנה נוספות, באם נקבעו כאלה בין היצרן לצרכן. האות הסופית (S או M) מגיעה לאחר הספרות האופייניות, ומסמנת דרישות תקן החלות על המוצר, בהתאמה: האות S מציינת עמידות מעטפת המוצר מפני חדירת מים, כשהמכשיר אינו בתנועה בלבד, ומנותק ממקור ההזנה החשמלית. האות M מציינת בדיקת עמידות מעטפת המוצר מפני חדירת מים, אך ורק כאשר המכשיר מוזן חשמלית ומופעל בהתאם ליעדו.


בטרם התקנת ציוד חשמלי במבנה או מחוצה לו, יש להבין תחילה לאילו תנאים הוא עתיד להיחשף, ובהתאם לכך, לבחור את רמת האטימות הנחוצה למעטפת, למען פעילותו התקנית של הציוד.

 

 

 

צור קשר מהיר
  1. פה לשירותך תמיד!
  2. אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מנציגנו יחזור אליכם בזמן הקרוב
  3. שם מלא
  4. טלפון
  5. דוא"ל
  6. שדה אינו תקני

  7.   RefreshInvalid Input
  8. *פרטיותכם חשובה לנו, אנחנו מתחייבים שלא למסור את כתובת האימייל שלכם ושאר פרטיכם לאף גורם חיצוני.